Učitelia a rodičia
  1. Podstatné mená stredného rodu končiace na samohlásku "o" skloňujeme podľa vzoru mesto.
  2. Podstatné mená stredného rodu končiace na samohlásku "e" skloňujeme podľa vzoru srdce.
  3. Podstatné mená stredného rodu končiace na dvojhlásku "ie" skloňujeme podľa vzoru vysvedčenie.
  4. Podstatné mená stredného rodu končiace na samohlásku "a" alebo "ä" skloňujeme podľa vzoru dievča.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Pre každé podstatné meno urči správny stredný vzor.

Ukážka úlohy

Urči stredný vzor pre každé podstatné meno:

mesto srdce vysvedčenie dievča

more, krovie, plátno, ticho, jezero, údolie, sucho, auto

Riešenie úlohy

Urči stredný vzor pre každé podstatné meno:

mesto srdce vysvedčenie dievča

more
,
krovie
,
plátno
,
ticho
,
jezero
,
údolie
,
sucho
,
auto

Rieš úlohy