Učitelé a rodiče

Vzory podstatných jmen rodu ženského rozdělujeme na tvrdé (žena) a měkké (růže, píseň, kost).

  1. Končí-li jméno na souhlásku - vzory: píseň, kost.
  2. Končí-li jméno na samohlásku - vzory: žena, růže. 
  1. VZOR ŽENA: žena bez ženy – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -a, ve 2. pádě je -y (holčička bez holčičky)
  2. VZOR RŮŽE: růže bez růže – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -e, ve 2. pádě je -e (holubice bez holubice)
  3. VZOR PÍSEŇ: píseň bez písně – podstatné jméno končí v 1. pádě na souhlásku, ve 2. pádě je -e/ě (tíseň bez tísně)
  4. VZOR KOST: kost bez kosti – podstatné jméno končí v 1. pádě na souhlásku, ve 2. pádě je -i (rychlost bez rychlosti)

Jak řešit úlohu:

Pro každé podstatné jméno urči správný ženský vzor.

Ukázka úlohy

Urči ženský vzor pro každé podstatné jméno:

žena růže píseň kost

žena, silnice, směs, konev, moucha, naděje, žirafa, radost

Řešení úlohy

Urči ženský vzor pro každé podstatné jméno:

žena růže píseň kost

žena
,
silnice
,
směs
,
konev
,
moucha
,
naděje
,
žirafa
,
radost

Řeš úlohy