Učitelia a rodičia
  1. Podstatné mená ženského rodu končiace na samohlásku "a" skloňujeme podľa vzoru žena, ak pred poslednou samohláskou "a" je tvrdá alebo obojaká spoluhláska.
  2. Podstatné mená ženského rodu končiace na samohlásku "a" skloňujeme podľa vzoru ulica, ak pred poslednou samohláskou "a" je mäkká spoluhláska.
  3. Podstatné mená ženského rodu končiace na spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru dlaň, ak má slovo v druhom páde jednotného čísla príponu "e": bez dlane.
  4. Podstatné mená ženského rodu končiace na spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru kosť, ak má slovo v druhom páde jednotného čísla príponu "i": bez kosti.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Pre každé podstatné meno urči správny ženský vzor.

Ukážka úlohy

Urči ženský vzor pre každé podstatné meno:

žena ulica dlaň kosť

časť, ryba, žirafa, bolesť, odpoveď, závisť, krásavica, mašľa

Riešenie úlohy

Urči ženský vzor pre každé podstatné meno:

žena ulica dlaň kosť

časť
,
ryba
,
žirafa
,
bolesť
,
odpoveď
,
závisť
,
krásavica
,
mašľa

Rieš úlohy