Učitelé a rodiče

Podstatná jména rodu mužského se dělí do dvou skupin: životná a neživotná. Při určování vzoru nejprve určíme životnost/neživotnost tak, že si podstatné jméno řekneme v 1. a 4. pádě.

  1. Tvar se mění - je životné (kdo, co: panáček, vidím koho co: panáčka)
  2. Tvar se nemění - je neživotné (kdo, co: šátek, vidím koho co: šátek)

Známe-li životnost, k určení vzoru využíváme 1. a 2. pád.

Vzory životných podstatných jmen:

  1. VZOR PÁN: pán bez pána - podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -a (slon bez slona)
  2. VZOR MUŽ: muž bez muže - podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -e (chlapec bez chlapce)
  3. VZOR SOUDCE: soudce bez soudce - podstatné jméno v 1. pádě končí na samohlásku -e a ve 2. pádě je -e (vůdce bez vůdce)
  4. VZOR PŘEDSEDA: předseda bez předsedy - podstatné jméno v 1. pádě končí na samohlásku -a a ve 2. pádě je -y (tenista bez tenisty)

Vzory neživotných podstatných jmen:

  1. VZOR HRAD (A POMOCNÝ VZOR LES): hrad bez hradu (les bez lesa) - podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -u (šátek bez šátku) nebo -a (sklep bez sklepa)
  2. VZOR STROJ: stroj bez stroje - podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -e (štětec bez štětce)

Jak řešit úlohu:

Pro každé podstatné jméno urči správný mužský vzor.

Ukázka úlohy

Urči mužský vzor pro každé podstatné jméno:

pán muž předseda soudce hrad/les stroj

rybník, uvaděč, východ, chrám, svět, papír, šašek, originál

Řešení úlohy

Urči mužský vzor pro každé podstatné jméno:

pán muž předseda soudce hrad/les stroj

rybník
,
uvaděč
,
východ
,
chrám
,
svět
,
papír
,
šašek
,
originál

Řeš úlohy