Učitelia a rodičia

Podstatné mená mužského rodu rozdeľujeme do dvoch skupín na životné a neživotné. Na životné podstatné mená sa v prvom páde množného čísla pýtame pomocou "tí": tí chlapi, tí hridovnia. Na neživotné podstatné mená sa v prvom páde množného čísla pýtame pomocou "tie": tie duby, tie stroje.

  1. Životné podstatné mená mužského rodu končiace na spoluhlásku alebo na samohlásku "o" skloňujeme podľa vzoru chlap.
  2. Životné podstatné mená mužského rodu končiace na samohlásku "a" skloňujeme podľa vzoru hrdina. V prvom páde množného čísla majú koncovku "ovia" alebo "i". Príklad: hrdinovia, huslisti.
  3. Neživotné podstatné mená mužského rodu končiace na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru dub.
  4. Neživotné podstatné mená mužského rodu končiace na mäkkú spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru stroj.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Pre každé podstatné meno urči správny mužský vzor.

Ukážka úlohy

Urči mužský vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

býci, koč, hlas, prst, rozkaz, kováč, zákonodárca, remeselník

Riešenie úlohy

Urči mužský vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

býci
,
koč
,
hlas
,
prst
,
rozkaz
,
kováč
,
zákonodárca
,
remeselník

Rieš úlohy