Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna příslovečné určení. Když v textu příslovečné určení není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna příslovečná určení:

příslovečné určení

Uslyšela houkat sovu.

Řešení úlohy

Najdi všechna příslovečná určení:

příslovečné určení

Uslyšela houkat sovu.

Řeš úlohy