Najdi příslovečné určení

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

domů
domů

Najdi příslovečné určení
Najdi příslovečné určení

Počet úloh: