Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky príslovkové určenia. Ak v texte príslovkové určenie nenájdeš, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky príslovkové určenia:

príslovkové určenie

Kôň ležal vyčerpaný.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky príslovkové určenia:

príslovkové určenie

Kôň ležal vyčerpaný.

Rieš úlohy