Nájdi príslovkové určenie

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Nájdi príslovkové určenie
Nájdi príslovkové určenie

Počet úloh: