Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny předměty. Když v textu předmět není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny předměty:

předmět

Nechali ji tam samotnou.

Řešení úlohy

Najdi všechny předměty:

předmět

Nechali ji tam samotnou.

Řeš úlohy