Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky predmety. Ak v texte predmet nenájdeš, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky predmety:

predmet

Závery z toho vyplynuli tri.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky predmety:

predmet

Závery z toho vyplynuli tri.

Rieš úlohy