Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny přívlastky. Když v textu přívlastek není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny přívlastky:

přívlastek

Kůň ležel vyčerpaný.

Řešení úlohy

Najdi všechny přívlastky:

přívlastek

Kůň ležel vyčerpaný.

Řeš úlohy