Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky prívlastky. Ak v texte prívlastok nenájdeš, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky prívlastky:

prívlastok

Počula húkať sovu.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky prívlastky:

prívlastok

Počula húkať sovu.

Rieš úlohy