Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Z nebo neznělou souhlásku S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: S, Z, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PAŘE?,

OBRÁ?KY,

PŘE?,

DOPI?,

VÝHERNÍ LO?,

ÚČE?,

RO?KA?,

PENÍ?,

VLA?,

PE?,

CE?TOVNÍ PA?,

HLA?,

VÝRA?,

MRÁ?,

KO?,

?

Řešení úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PAŘEZ, OBRÁZKY, PŘES, DOPIS, VÝHERNÍ LOS, ÚČES, ROZKAZ, PENÍZ, VLAS, PES, CESTOVNÍ PAS, HLAS, VÝRAZ, MRÁZ, KOS, VŮZ

Řeš úlohy