Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Z nebo neznělou souhlásku S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: S, Z, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KU?,

TENI?,

HLA?,

PE?,

PAŘE?,

OBRÁ?KY,

ŘETĚ?,

VÝRA?,

MRÁ?,

KA?,

CE?TOVNÍ PA?,

PROVA?,

PŘE?,

ÚČE?,

VÝHERNÍ LO?,

KLA?

Řešení úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KUS, TENIS, HLAS, PES, PAŘEZ, OBRÁZKY, ŘETĚZ, VÝRAZ, MRÁZ, KAZ, CESTOVNÍ PAS, PROVAZ, PŘES, ÚČES, VÝHERNÍ LOS, KLAS

Řeš úlohy