Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Z nebo neznělou souhlásku S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: S, Z, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PE?,

VÝRA?,

HLA?,

DOPI?,

CE?TOVNÍ PA?,

VÍTĚ?,

?,

KLA?,

KU?,

RO?KA?,

TENI?,

ŘETĚ?,

OBRÁ?KY,

VÝHERNÍ LO?,

KA?,

PŘE?

Řešení úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PES, VÝRAZ, HLAS, DOPIS, CESTOVNÍ PAS, VÍTĚZ, VŮZ, KLAS, KUS, ROZKAZ, TENIS, ŘETĚZ, OBRÁZKY, VÝHERNÍ LOS, KAZ, PŘES

Řeš úlohy