Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Z nebo neznělou souhlásku S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: S, Z, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

TENI?,

HMY?,

?,

PAŘE?,

DOTA?,

PENÍ?,

NÁRA?,

ÚČE?,

ŘETĚ?,

PE?,

HLA?,

PROVA?,

PŘE?,

VÍTĚ?,

RO?KA?,

VÝHERNÍ LO?

Řešení úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

TENIS, HMYZ, VŮZ, PAŘEZ, DOTAZ, PENÍZ, NÁRAZ, ÚČES, ŘETĚZ, PES, HLAS, PROVAZ, PŘES, VÍTĚZ, ROZKAZ, VÝHERNÍ LOS

Řeš úlohy