Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Z alebo neznelú spoluhlásku S do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: S, Z, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NO?,

KA?,

VÍŤA?,

VÝRA?,

REŤA?,

CE?,

HMY?,

RA?,

?LE?,

HLA?,

VLA?,

MRÁ?,

KLA?,

OBRÁ?KY,

OBRA?,

POVRA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NOS, KAZ, VÍŤAZ, VÝRAZ, REŤAZ, CEZ, HMYZ, RAZ, ZLEZ, HLAS, VLAS, MRÁZ, KLAS, OBRÁZKY, OBRAZ, POVRAZ

Rieš úlohy