Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Z alebo neznelú spoluhlásku S do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: S, Z, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NÁRA?,

PRÍKA?,

KU?,

NO?,

ÚKA?,

?LE?,

DONE?,

OBRA?,

HU?TÝ LE?,

CE?TOVNÝ PA?,

VÍŤA?,

PLA?,

POVRA?,

REŤA?,

CE?,

LE? HORE

Riešenie úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NÁRAZ, PRÍKAZ, KUS, NOS, ÚKAZ, ZLEZ, DONES, OBRAZ, HUSTÝ LES, CESTOVNÝ PAS, VÍŤAZ, PLAZ, POVRAZ, REŤAZ, CEZ, LEZ HORE

Rieš úlohy