Učitelé a rodiče

Předponu s, se píšeme u slov vyjadřujících:

  1. směr dohromady
  2. směr dolů
  3. směr z povrchu pryč

Předponu z, ze píšeme u slov vyjadřujících:

  1. slovesa odvozená od podstatných nebo přídavných jmen s významem změny stavu
  2. význam dokončení děje, slovesa dokonavá utvořená z nedokonavých

Předponu vz píšeme u slov vyjadřujících:

  1. směr vzhůru

Jak řešit úlohu:

Doplň s, se, z, ze, vz na začátku slov do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ s se z ze vz, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?BÍT BEDNU,

?NÉST,

?MAZAT KALHOTY,

?KAZIT,

?VOLAT ?CHŮZI,

?FOUKNOUT,

?KLAMAT,

?HLÍŽET FILM,

?TYČIT,

?PRAVIT O UDÁLOSTI,

?CELA,

?JEDNAT MÍR,

?MÉST POD KOBEREC,

?TĚŽOVAT ?I NA JÍDLO,

?UŽOVAT - DĚLAT ÚZKÝM,

?POMÍNKA

Řešení úlohy

DOPLŇ s se z ze vz, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SBÍT BEDNU, SNÉST, ZMAZAT KALHOTY, ZKAZIT, SVOLAT SCHŮZI, SFOUKNOUT, ZKLAMAT, ZHLÍŽET FILM, VZTYČIT, ZPRAVIT O UDÁLOSTI, ZCELA, SJEDNAT MÍR, SMÉST POD KOBEREC, STĚŽOVAT SI NA JÍDLO, ZUŽOVAT - DĚLAT ÚZKÝM, VZPOMÍNKA

Řeš úlohy