Učitelia a rodičia
  1. Predponu "S" píšeme u slov pred neznelou spoluhláskou (P, T, Ť, C, Č, S, Š, K, CH, F).
  2. Predponu "Z" píšeme u slov pred párovou (B, D, Ď, DZ, DŽ, Z, Ž, G, H, V) i nepárovou (M, N, Ň, L, Ĺ, Ľ, R, Ŕ, J, V) znelou spoluhláskou a pred samohláskou.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň predponu s alebo z na začiatku slov do textu tam, kam správne patrí.

Ukážka úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

?UŽITKOVAŤ,

?NOVU,

?POZA,

?PREDU,

?ĎALEKA,

?EFEKTÍVNIŤ,

?ŽIŤ ?A,

?PÍSKAŤ,

?FILMOVAŤ,

?TISNÚŤ,

?HORIEŤ,

?MENA,

?PONAD,

?ĽUTOVAŤ ?A,

?KAMENIEŤ,

?KRÁTIŤ

Riešenie úlohy

DOPLŇ s z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ZUŽITKOVAŤ, ZNOVU, SPOZA, SPREDU, ZĎALEKA, ZEFEKTÍVNIŤ, ZŽIŤ SA, SPÍSKAŤ, SFILMOVAŤ, STISNÚŤ, ZHORIEŤ, ZMENA, SPONAD, ZĽUTOVAŤ SA, SKAMENIEŤ, SKRÁTIŤ

Rieš úlohy