Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ž nebo neznělou souhlásku Š do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Š, Ž, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?,

PLÁ?,

U?,

MY?,

MILO?,

A?,

SOUTĚ?,

KALU?,

UKA?,

DRŮBE?,

NEVÍ?,

LE?,

NAPI?,

LUKÁ?,

KO?,

GARÁ?

Řešení úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

NŮŽ, PLÁŽ, UŽ, MYŠ, MILOŠ, AŽ, SOUTĚŽ, KALUŽ, UKAŽ, DRŮBEŽ, NEVÍŠ, LEŽ, NAPIŠ, LUKÁŠ, KOŠ, GARÁŽ

Řeš úlohy