Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ž nebo neznělou souhlásku Š do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Š, Ž, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DRŮBE?,

LUKÁ?,

A?,

KO?,

LISTONO?,

STRÁ?,

MY?,

U?,

MILO?,

MU?,

?,

NE?,

UKA?,

JI?,

PLÁ?,

ALE?

Řešení úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DRŮBEŽ, LUKÁŠ, AŽ, KOŠ, LISTONOŠ, STRÁŽ, MYŠ, UŽ, MILOŠ, MUŽ, NŮŽ, NEŽ, UKAŽ, JIŽ, PLÁŽ, ALEŠ

Řeš úlohy