Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ž nebo neznělou souhlásku Š do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Š, Ž, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ALE?,

MU?,

LISTONO?,

GARÁ?,

MY?,

LUKÁ?,

NE?,

MILO?,

U?,

SOUTĚ?,

DRŮBE?,

A?,

POBĚ?,

?,

PLÁ?,

NEVÍ?

Řešení úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ALEŠ, MUŽ, LISTONOŠ, GARÁŽ, MYŠ, LUKÁŠ, NEŽ, MILOŠ, UŽ, SOUTĚŽ, DRŮBEŽ, AŽ, POBĚŽ, NŮŽ, PLÁŽ, NEVÍŠ

Řeš úlohy