Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Ž alebo neznelú spoluhlásku Š do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: S, Z, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

JE? CHLIEB,

KRESLÍ?,

TE? SA,

VIE?,

KALU?,

NE?,

PLÁ?,

SÚŤA?,

?,

VO?,

U?,

JE? (ZVIERA),

STRÁ?,

LUKÁ?,

RIE?,

PLY?

Riešenie úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

JEŠ CHLIEB, KRESLÍŠ, TEŠ SA, VIEŠ, KALUŽ, NEŽ, PLÁŽ, SÚŤAŽ, KÔŠ, VOŠ, UŽ, JEŽ (ZVIERA), STRÁŽ, LUKÁŠ, RIEŠ, PLYŠ

Rieš úlohy