Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Ž alebo neznelú spoluhlásku Š do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: S, Z, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

MU?,

NAPÍ?,

NEVIE?,

LUKÁ?,

UKÁ?,

KRESLÍ?,

TE? SA,

RIE?,

STRÁ?,

LO?,

VO?,

KALU?,

VIE?,

ALE?,

A?,

MY?

Riešenie úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

MUŽ, NAPÍŠ, NEVIEŠ, LUKÁŠ, UKÁŽ, KRESLÍŠ, TEŠ SA, RIEŠ, STRÁŽ, LOŽ, VOŠ, KALUŽ, VIEŠ, ALEŠ, AŽ, MYŠ

Rieš úlohy