Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Ž alebo neznelú spoluhlásku Š do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: S, Z, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

VIE?,

KRESLÍ?,

MY?,

MILO?,

KRÍ?,

NE?,

NEVIE?,

STRÁ?,

ALE?,

NAPÍ?,

SÚŤA?,

GARÁ?,

JE? (ZVIERA),

KALU?,

PLÁ?,

U?

Riešenie úlohy

DOPLŇ š ž, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

VIEŠ, KRESLÍŠ, MYŠ, MILOŠ, KRÍŽ, NEŽ, NEVIEŠ, STRÁŽ, ALEŠ, NAPÍŠ, SÚŤAŽ, GARÁŽ, JEŽ (ZVIERA), KALUŽ, PLÁŽ, UŽ

Rieš úlohy