Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

K danému slovu najdi slovo podobného významu - synonymum.

Ukázka úlohy

Napiš slovo podobného významu:

dopravní prostředek
babička
chlapec

Řešení úlohy

Napiš slovo podobného významu:

dopravní prostředekauto
babičkababka
chlapechoch

Řeš úlohy