Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

K danému slovu nájdi slovo podobného významu - synonymum.

Ukážka úlohy

Napíš slovo podobného významu:

banda
dieťatko
potraviny

Riešenie úlohy

Napíš slovo podobného významu:

bandagang
dieťatkobábo
potravinyjedlo

Rieš úlohy