Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna slova, která nejsou souřadná slova k danému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou souřadná pro "straka":

veverka

kukačka

vrabec

koza

sýkora

lev

kos

vlaštovka

sýček

lékař

špaček

auto

Řešení úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou souřadná pro "straka":

veverka

kukačka

vrabec

koza

sýkora

lev

kos

vlaštovka

sýček

lékař

špaček

auto

Řeš úlohy