Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Označ všetky slová, ktoré nie sú významovo súradné k danému slovu.

Ukážka úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú súradné pre "bábika":

bábka

princ

Pavol

ovca

koza

vláčik

Slovensko

kocky

plyšový medvedík

autíčko

Riešenie úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú súradné pre "bábika":

bábka

princ

Pavol

ovca

koza

vláčik

Slovensko

kocky

plyšový medvedík

autíčko

Rieš úlohy