Učitelé a rodiče

Neplnovýznamová slovesa sama nemají plný věcný význam a potřebují doplnit jiným plnovýznamovým slovesem.

Například: být, bývat, chtít, mít (povinnost), moci, muset, přestat, přestávat, smět, stát se, začít, začínat...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna neplnovýznamová slovesa.

Ukázka úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

muset, být, přestávat, začít, plavat, vonět, skákat, létat, přestat, smět, stát se, poutat, jezdit, začínat, moci

Řešení úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

muset, být, přestávat, začít, plavat, vonět, skákat, létat, přestat, smět, stát se, poutat, jezdit, začínat, moci

Řeš úlohy