Učitelé a rodiče

Neplnovýznamová slovesa sama nemají plný věcný význam a potřebují doplnit jiným plnovýznamovým slovesem.

Například: být, bývat, chtít, mít (povinnost), moci, muset, přestat, přestávat, smět, stát se, začít, začínat...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna neplnovýznamová slovesa.

Ukázka úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

začít, šetřit, volat, moci, smět, stát se, muset, vonět, přestávat, začínat, chtít, přestat, jet, zapálit, měřit, běhat, být, jezdit

Řešení úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

začít, šetřit, volat, moci, smět, stát se, muset, vonět, přestávat, začínat, chtít, přestat, jet, zapálit, měřit, běhat, být, jezdit

Řeš úlohy