Učitelé a rodiče

Neplnovýznamová slovesa sama nemají plný věcný význam a potřebují doplnit jiným plnovýznamovým slovesem.

Například: být, bývat, chtít, mít (povinnost), moci, muset, přestat, přestávat, smět, stát se, začít, začínat...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna neplnovýznamová slovesa.

Ukázka úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

být, začínat, šetřit, přestávat, měřit, smět, moci, chtít, zapálit, stát se, přestat, létat, začít, muset, skákat

Řešení úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

být, začínat, šetřit, přestávat, měřit, smět, moci, chtít, zapálit, stát se, přestat, létat, začít, muset, skákat

Řeš úlohy