Učitelé a rodiče

Neplnovýznamová slovesa sama nemají plný věcný význam a potřebují doplnit jiným plnovýznamovým slovesem.

Například: být, bývat, chtít, mít (povinnost), moci, muset, přestat, přestávat, smět, stát se, začít, začínat...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna neplnovýznamová slovesa.

Ukázka úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

šetřit, přestat, stát se, přestávat, muset, začínat, moci, měřit, jezdit, běhat, být, chtít, poutat, křičet, zapálit, jet

Řešení úlohy

Najdi neplnovýznamová slovesa:

šetřit, přestat, stát se, přestávat, muset, začínat, moci, měřit, jezdit, běhat, být, chtít, poutat, křičet, zapálit, jet

Řeš úlohy