Učitelia a rodičia

Neplnovýznamové slovesá sú slovesá, ktoré samé o sebe nemajú úplný význam. K úplnosti potrebujú doplniť ďalšie sloveso.

Napríklad: chcieť, môcť, prestať, smieť, začať, začínať...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky neplnovýznmové slovesá.

Ukážka úlohy

Označ neplnovýznamové slovesá:

skákať, chcieť, smieť, prestávať, zapáliť, začať, skončiť, môcť, plávať, volať, mieriť, ukončiť, prestať, začínať, musieť, kresliť, kričať

Riešenie úlohy

Označ neplnovýznamové slovesá:

skákať, chcieť, smieť, prestávať, zapáliť, začať, skončiť, môcť, plávať, volať, mieriť, ukončiť, prestať, začínať, musieť, kresliť, kričať

Rieš úlohy