Neplnovýznamové slovesá

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Neplnovýznamové slovesá
Neplnovýznamové slovesá

Počet úloh: