Učitelia a rodičia

Neplnovýznamové slovesá sú slovesá, ktoré samé o sebe nemajú úplný význam. K úplnosti potrebujú doplniť ďalšie sloveso.

Napríklad: chcieť, môcť, prestať, smieť, začať, začínať...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky neplnovýznmové slovesá.

Ukážka úlohy

Označ neplnovýznamové slovesá:

mieriť, ukončiť, jesť, kresať, ísť, chcieť, smieť, jazdiť, prestať, skončiť, začať, musieť, prestávať, skákať, môcť, zapáliť

Riešenie úlohy

Označ neplnovýznamové slovesá:

mieriť, ukončiť, jesť, kresať, ísť, chcieť, smieť, jazdiť, prestať, skončiť, začať, musieť, prestávať, skákať, môcť, zapáliť

Rieš úlohy