Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Rozdeľ slová na slabiky.

Ukážka úlohy

Rozdeľ slová na slabiky:

a|u|t|o|m|o|b|i|l
k|ú|p|i|ť
D|u|n|a|j

Riešenie úlohy

Rozdeľ slová na slabiky:

au|to|mo|bil
|piť
Du|naj

Rieš úlohy