Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny slovní druhy.

Ukázka úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Mám kamarády ve sportovním a horolezeckém kroužku. Jezdíme na turnaje i soutěže. Ale nejvíc se těšíme na tábor. Když vyrážíme, připravíme si stany a spacáky. Nezapomeneme ani nádobí a jídlo. Vezmeme s sebou oblečení a sportovní potřeby.

Řešení úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Mám kamarády ve sportovním a horolezeckém kroužku. Jezdíme na turnaje i soutěže. Ale nejvíc se těšíme na tábor. Když vyrážíme, připravíme si stany a spacáky. Nezapomeneme ani nádobí a jídlo. Vezmeme s sebou oblečení a sportovní potřeby.

Řeš úlohy