Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny slovní druhy.

Ukázka úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

mám na sobě červené šortky a své oblíbené hnědé tričko.

Máma mi obula moje bílé cvičky.

Moje barva vlasů je černá.

My rádi skáčeme na naší trampolíně.

Řešení úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

mám na sobě červené šortky a své oblíbené hnědé tričko.

Máma mi obula moje bílé cvičky.

Moje barva vlasů je černá.

My rádi skáčeme na naší trampolíně.

Řeš úlohy