Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny slovní druhy.

Ukázka úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Unavený král jede na velbloudovi a jeho nejstarší syn se veze v královském kočáře.

Vedle kočáru jdou sluhové a tancují hbité služky.

Sluhové nesou bohaté dary.

Kuchaři uvařili chutné jídlo a upekli sladké dorty.

Princ je smutný.

Vadí mu, že si nevěstu nevybral sám.

Řešení úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Unavený král jede na velbloudovi a jeho nejstarší syn se veze v královském kočáře.

Vedle kočáru jdou sluhové a tancují hbité služky.

Sluhové nesou bohaté dary.

Kuchaři uvařili chutné jídlo a upekli sladké dorty.

Princ je smutný.

Vadí mu, že si nevěstu nevybral sám.

Řeš úlohy