Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny slovní druhy.

Ukázka úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Za vesnicí tekl divoký potůček.

Rychlé vlnky hopsaly přes oblé kameny.

Potok čistou vodu.

Žijí tu zelené žabky, malí raci a hbité rybky.

Dívky u potoka pletou pampeliškové věnečky a kluci pouští dřevěné loďky.

Všechny malé děti se v čisté vodě rády koupou.

Řešení úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Za vesnicí tekl divoký potůček.

Rychlé vlnky hopsaly přes oblé kameny.

Potok čistou vodu.

Žijí tu zelené žabky, malí raci a hbité rybky.

Dívky u potoka pletou pampeliškové věnečky a kluci pouští dřevěné loďky.

Všechny malé děti se v čisté vodě rády koupou.

Řeš úlohy