Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny slovní druhy.

Ukázka úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Viděl jsem sedm delfínů a deset chobotnic.

První delfín ulovil rybu.

Delfín získá mnoho vody, kterou potřebuje, z ryb.

Delfíni mají jeden otvor k dýchání.

Řešení úlohy

Označ všechny slovní druhy:

Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa

Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

Viděl jsem sedm delfínů a deset chobotnic.

První delfín ulovil rybu.

Delfín získá mnoho vody, kterou potřebuje, z ryb.

Delfíni mají jeden otvor k dýchání.

Řeš úlohy