Učitelia a rodičia

Citoslovcia vyjadrujú nálady, city a vôľu hovorcu alebo označujú hlasy a zvuky.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

p>V texte nájdi a vyznač všetky citoslovcia. Keď v texte citoslovce nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky citoslovcia:

Citoslovcia

Mamička a otecko tancovali na plese.

V škole nakreslíme obrázok.

Deti zbierali jahody a maliny.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky citoslovcia:

Citoslovcia

Mamička a otecko tancovali na plese.

V škole nakreslíme obrázok.

Deti zbierali jahody a maliny.

Rieš úlohy