Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky častice. Keď v texte častica nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky častice:

Častice

Včera svietilo slniečko.

V kine dávali nový film.

Deti zbierali jahody a maliny.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky častice:

Častice

Včera svietilo slniečko.

V kine dávali nový film.

Deti zbierali jahody a maliny.

Rieš úlohy