Učitelia a rodičia

Spojky spájajú slová alebo vety.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky spojky. Keď v texte spojka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky spojky:

Spojky

Mamička a otecko tancovali na plese.

Žaba skáče do kaluže.

V potoku plávali ryby.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky spojky:

Spojky

Mamička a otecko tancovali na plese.

Žaba skáče do kaluže.

V potoku plávali ryby.

Rieš úlohy