Učitelia a rodičia

Spojky spájajú slová alebo vety.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky spojky. Keď v texte spojka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky spojky:

Spojky

V potoku plávali ryby.

Na koncerte spievala speváčka.

Deti hrajú futbal.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky spojky:

Spojky

V potoku plávali ryby.

Na koncerte spievala speváčka.

Deti hrajú futbal.

Rieš úlohy