Učitelia a rodičia

Predložky vyjadrujú vecný význam až v spojení s podstatným menom alebo zámenom, s ktorým tvoria predložkový pád.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky predložky. Keď v texte predložka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky predložky:

Predložky

Mamička a otecko tancovali na plese.

Mačka sedí pod stolom.

Pes sedí pri drevenej búde.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky predložky:

Predložky

Mamička a otecko tancovali na plese.

Mačka sedí pod stolom.

Pes sedí pri drevenej búde.

Rieš úlohy