Učitelia a rodičia

Príslovky vyjadrujú rôzne bližšie okolnosti dejov alebo vlastností: určenie miesta, času, spôsobu, miery alebo príčiny.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky príslovky. Keď v texte príslovka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky príslovky:

Príslovky

Pes šteká.

Mamička a otecko čítajú noviny.

Maliar maľuje obrazy.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky príslovky:

Príslovky

Pes šteká.

Mamička a otecko čítajú noviny.

Maliar maľuje obrazy.

Rieš úlohy