Učitelia a rodičia

Číslovky sú slová číselného významu, označujú počet, poradie, počet druhov a podobne.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky číslovky. Keď v texte číslovka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky číslovky:

Číslovky

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Na záhrade rastie vysoký strom.

Na koncerte spievala speváčka.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky číslovky:

Číslovky

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Na záhrade rastie vysoký strom.

Na koncerte spievala speváčka.

Rieš úlohy