Učitelia a rodičia

Číslovky sú slová číselného významu, označujú počet, poradie, počet druhov a podobne.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky číslovky. Keď v texte číslovka nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky číslovky:

Číslovky

Pes šteká.

Pes sedí pri drevenej búde.

Chlapci skočili do vody.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky číslovky:

Číslovky

Pes šteká.

Pes sedí pri drevenej búde.

Chlapci skočili do vody.

Rieš úlohy