Učitelia a rodičia

Zámená zastupujú podstatné a prídavné mená alebo osoby, zvierata, veci a podobne.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky zámená. Keď v texte zámeno nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky zámená:

Zámená

Deti hrajú futbal.

V škole nakreslíme obrázok.

Knihy máme v knižnici.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky zámená:

Zámená

Deti hrajú futbal.

V škole nakreslíme obrázok.

Knihy máme v knižnici.

Rieš úlohy