Učitelia a rodičia

Prídavné mená vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí alebo dejov označených podstatným ménom, alebo ich význam inak bližšie určujú s podstatnými menami, ku ktorým patria.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky prídavné mená. Keď v texte prídavné meno nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky prídavné mená:

Prídavné mená

Knihy máme v knižnici.

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Deti zbierali jahody a maliny.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky prídavné mená:

Prídavné mená

Knihy máme v knižnici.

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Deti zbierali jahody a maliny.

Rieš úlohy