Učitelia a rodičia

Podstatné mená sú názvy osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky podstatné mená. Keď v texte podstatné meno nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky podstatné mená:

Podstatné mená

Na oblohu vyšla prvá hviezda.

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Na koncerte spievala speváčka.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky podstatné mená:

Podstatné mená

Na oblohu vyšla prvá hviezda.

Na záhradke kvitnú tulipány a narcisy.

Na koncerte spievala speváčka.

Rieš úlohy