Učitelia a rodičia

Podstatné mená sú názvy osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky podstatné mená. Keď v texte podstatné meno nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky podstatné mená:

Podstatné mená

Mamička šije šaty.

Pôjdeme na hory.

Pôjdeme k moru.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky podstatné mená:

Podstatné mená

Mamička šije šaty.

Pôjdeme na hory.

Pôjdeme k moru.

Rieš úlohy