Obrázkové vety

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Obrázkové vety
Obrázkové vety

Počet úloh: