Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

PRIRAĎ K VETÁM SPRÁVNE OBRÁZKY.

Ukážka úlohy

VAJCE MÁ ŠKRUPINKU.  =  
    
KUCHÁR VARÍ.  =  
    
V LESE JE JELEŇ.  =  
    
HOKEJISTA MÁ KORČULE.  =  
    
KLOKAN MÁ VO VAKU MLÁĎA.  =  
    

Riešenie úlohy

VAJCE MÁ ŠKRUPINKU.  =  
 
KUCHÁR VARÍ.  =  
 
V LESE JE JELEŇ.  =  
 
HOKEJISTA MÁ KORČULE.  =  
 
KLOKAN MÁ VO VAKU MLÁĎA.  =  
 

Rieš úlohy