Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

PRIRAĎ K VETÁM SPRÁVNE OBRÁZKY.

Ukážka úlohy

PLAMENIAK JE RUŽOVÝ.  =  
    
KORYTNAČKA MÁ PANCIER.  =  
    
VAJCE MÁ ŠKRUPINKU.  =  
    
CHLAPCOV NOSÍ BOCIAN.  =  
    
PIVO MÁ BIELU PENU.  =  
    

Riešenie úlohy

PLAMENIAK JE RUŽOVÝ.  =  
 
KORYTNAČKA MÁ PANCIER.  =  
 
VAJCE MÁ ŠKRUPINKU.  =  
 
CHLAPCOV NOSÍ BOCIAN.  =  
 
PIVO MÁ BIELU PENU.  =  
 

Rieš úlohy