Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

PRIRAĎ KU SLOVU OBRÁZOK.

Ukážka úlohy

PLAMENIAK  =  
    
HOLUB  =  
    
GORILA  =  
    
SLON  =  
    
KLOKAN  =  
    

Riešenie úlohy

PLAMENIAK  =  
 
HOLUB  =  
 
GORILA  =  
 
SLON  =  
 
KLOKAN  =  
 

Rieš úlohy