Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

PRIRAĎ K SEBE SPRÁVNE TVARY SLOV.

Ukážka úlohy

 cibuľa 
 čiapka 
 pes 
 hyena 
 otec 
CIBUĽA  = 
    
ČIAPKA  = 
    
PES  = 
    
HYENA  = 
    
OTEC  = 
    

Riešenie úlohy

CIBUĽA  = 
 cibuľa
ČIAPKA  = 
 čiapka
PES  = 
 pes
HYENA  = 
 hyena
OTEC  = 
 otec

Rieš úlohy