Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

PRIRAĎ K SEBE SPRÁVNE TVARY PÍSMEN.

Ukážka úlohy

 n 
 b 
 x 
 t 
 w 
N  = 
    
T  = 
    
W  = 
    
X  = 
    
B  = 
    

Riešenie úlohy

N  = 
 n
T  = 
 t
W  = 
 w
X  = 
 x
B  = 
 b

Rieš úlohy