Učitelé a rodiče

Pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla bez ohledu na to, zda označují pouze jedno podstatné jméno nebo více.

Například: hodinky, kalhoty, plavky, housle...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna pomnožná podstatná jména.

Ukázka úlohy

Najdi pomnožná podstatná jména:

prázdniny, Čechy, kalhoty, plavky, hvězdy, kamna, dívky, města, Dušičky, okna, kola, Vánoce, hodinky, planety, narozeniny, housle

Řešení úlohy

Najdi pomnožná podstatná jména:

prázdniny, Čechy, kalhoty, plavky, hvězdy, kamna, dívky, města, Dušičky, okna, kola, Vánoce, hodinky, planety, narozeniny, housle

Řeš úlohy