Učitelia a rodičia

Pomnožné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré majú len gramatické tvary množného čísla/plurálu, hoci pomenúvajú jednu vec.

Napríklad: hodinky, nohavice, plavky, husle...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky pomnožné podstatné mená.

Ukážka úlohy

Označ pomnožné podstatné mená:

rieky, husle, Tatry, sane, planéty, hviezdy, fašiangy, prázdniny, vysvedčenia, pľúca, stromy, Donovaly

Riešenie úlohy

Označ pomnožné podstatné mená:

rieky, husle, Tatry, sane, planéty, hviezdy, fašiangy, prázdniny, vysvedčenia, pľúca, stromy, Donovaly

Rieš úlohy