Učitelia a rodičia

Pomnožné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré majú len gramatické tvary množného čísla/plurálu, hoci pomenúvajú jednu vec.

Napríklad: hodinky, nohavice, plavky, husle...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky pomnožné podstatné mená.

Ukážka úlohy

Označ pomnožné podstatné mená:

chleby, prsia, stromy, kosti, okná, okuliare, Tatry, Kúty, kúpele, bradlá, rieky, noviny, vidly, autá, prázdniny, kvety

Riešenie úlohy

Označ pomnožné podstatné mená:

chleby, prsia, stromy, kosti, okná, okuliare, Tatry, Kúty, kúpele, bradlá, rieky, noviny, vidly, autá, prázdniny, kvety

Rieš úlohy