Pomnožné podstatné mená

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Pomnožné podstatné mená
Pomnožné podstatné mená

Počet úloh: