Učitelé a rodiče

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1. pádu kdo? co?.

  1. Vyjádřený podmět je podmět, který je ve větě slovně vyjádřen.
  2. Nevyjádřený podmět je podmět, který není ve větě slovně vyjádřen, ale známe ho.
  3. Všeobecný podmět je podmět, který není ve větě blíže určen. Dá se nahradit za oni / ony.
  4. Neurčitý podmět je podmět, který je ve větě neznámý. Dá se nahradit za ono.

Jak řešit úlohu:

Označ každou větu, zda je v ní podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný nebo neurčitý.

Pomůcka:
Druhy podmětu můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Označ všechny druhy podmětů:

vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Hrklo ve mně.

Pokoj byl brzy uklizený.

U pramene postavili kapličku.

Zuby si čistíme dvakrát denně.

Hodně prší.

Venku je tma.

Oba přišli včas.

Trochu fouká vítr.

Řešení úlohy

Označ všechny druhy podmětů:

vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Hrklo ve mně.

Pokoj byl brzy uklizený.

U pramene postavili kapličku.

Zuby si čistíme dvakrát denně.

Hodně prší.

Venku je tma.

Oba přišli včas.

Trochu fouká vítr.

Řeš úlohy