Učitelia a rodičia

Podmet je vetný člen vyjadrujúci pôvodcu deja alebo nositeľa činnosti, stavu či vlastnosti. Vyjadruje, o kom alebo o čom vypovedá prísudok. Pýtame sa otázkou: 1. pádu kto? čo?.

  1. Vyjadrený podmet je podmet, ktorý je vo vete slovne vyjadrený.
  2. Nevyjadrený podmet je podmet, ktorý nie je vo vete slovne vyjadrený, ale poznáme ho.
  3. Všeobecný podmet je podmet, ktorý nie je vo vete bližšie určený. Dá sa nahradiť za oni / ony.
  4. Neurčitý podmet je podmet, ktorý je vo vete neznámy. Dá sa nahradiť za ono.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Označ každú vetu či je v nej podmet vyjadrený, nevyjadrený, všeobecný alebo neurčitý.

Pomôcka:
Druhy podmetov môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

Označ všetky druhy podmetov:

vyjadrený nevyjadrený všeobecný neurčitý

Je mi chladno.

Veľa prší.

Čo dávajú v divadle?

Chybovať je ľudské.

Zuby si čistíme dvakrát denne.

Nefunguje to.

Vonku svitá.

Je to pokazené.

Riešenie úlohy

Označ všetky druhy podmetov:

vyjadrený nevyjadrený všeobecný neurčitý

Je mi chladno.

Veľa prší.

Čo dávajú v divadle?

Chybovať je ľudské.

Zuby si čistíme dvakrát denne.

Nefunguje to.

Vonku svitá.

Je to pokazené.

Rieš úlohy