Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna slova, která nejsou významově podřazena k danému nadřazenému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou podřazená pro "dopravní prostředek":

drak

auto

trolejbus

kolo

panenka

loď

vlak

Matěj

muchomůrka

klobouk

motorka

lasička

autobus

Řešení úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou podřazená pro "dopravní prostředek":

drak

auto

trolejbus

kolo

panenka

loď

vlak

Matěj

muchomůrka

klobouk

motorka

lasička

autobus

Řeš úlohy