Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna slova, která nejsou významově podřazena k danému nadřazenému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou podřazená pro "lesní zvířata v ČR":

tílko

prase divoké

lasička

strakapoud

zajíc

zelí

liška

datel

Martin

Karel

kuna

jezevec

srna

Řešení úlohy

Najdi všechna slova, která nejsou podřazená pro "lesní zvířata v ČR":

tílko

prase divoké

lasička

strakapoud

zajíc

zelí

liška

datel

Martin

Karel

kuna

jezevec

srna

Řeš úlohy