Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Označ všetky slová, ktoré nie sú významovo podradené k danému nadradenému slovu.

Ukážka úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú podradené pre "listnaté stromy":

jaseň

javor

princezná

aktovka

kozák

čarodejník

buk

platan

lipa

dub

gaštan

topoľ

lietadlo

Riešenie úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú podradené pre "listnaté stromy":

jaseň

javor

princezná

aktovka

kozák

čarodejník

buk

platan

lipa

dub

gaštan

topoľ

lietadlo

Rieš úlohy