Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Označ všetky slová, ktoré nie sú významovo podradené k danému nadradenému slovu.

Ukážka úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú podradené pre "hudobné nástroje":

basa

trieda

flauta

Poľsko

bubon

saxofón

harfa

gitara

trúbka

Dunajec

Hron

Citroen

klavír

Riešenie úlohy

Nájdi všetky slová, ktoré nie sú podradené pre "hudobné nástroje":

basa

trieda

flauta

Poľsko

bubon

saxofón

harfa

gitara

trúbka

Dunajec

Hron

Citroen

klavír

Rieš úlohy