Učitelé a rodiče

2. stupeň

2. stupeň tvoříme nejčastěji tak, že přidáme k základnímu tvaru přídavného jména příponu -ejší nebo -ější.
Příklad: veselý, veselejší

U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -t nebo -d, odtrhneme příponu -ký a nahradíme za příponu -ší.
Příklad: hladký, hladší

U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -ch, nahradíme -ch za příponu -šší.
Příklad: suchý, sušší

U dvouslabičných přídavných jmen, zakončených na -ký, nahradíme -ký za příponu -čí.
Příklad: lehký, lehčí

Pozor na nepravidelné stupňování u: dlouhý, dobrý, malý, velký, zlý.

3. stupeň

3. stupeň tvoříme přidáním předpony nej- k tvaru přídavného jména pro 2. stupeň.
Příklad: lehký, lehčí, nejlehčí

Jak řešit úlohu:

K danému přídavnému jménu v základním tvare přiraď k prvnímu stupni druhý stupeň (porovnávací tvar) a třetí stupeň (nejvyšší tvar).

Ukázka úlohy

Vystupňuj toto přídavné jméno:

1. stupeň:tichý

Řešení úlohy

Vystupňuj toto přídavné jméno:

1. stupeň:tichý
2. stupeň:tišší
3. stupeň:nejtišší

Řeš úlohy