Stupňovanie prídavných mien

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Stupňovanie prídavných mien
Stupňovanie prídavných mien

Počet úloh: