Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.

Ukázka úlohy

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.


Vyprávěl milé pohádky.dobrý hospodářvýznamný objevitel

Řešení úlohy

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.


Vyprávěl milé pohádky.

Pád:4. pád
Číslo:množné číslo
Rod:ženský
Vzor:žena


dobrý hospodář

Pád:1. pád
Číslo:jednotné číslo
Rod:mužský životný
Vzor:muž


významný objevitel

Pád:1. pád
Číslo:jednotné číslo
Rod:mužský životný
Vzor:muž

Řeš úlohy