Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.

Ukázka úlohy

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.


Pohádka o kachnětiv kniháchk tabuli

Řešení úlohy

Urči k vyznačenému podstatnému jménu jmenné kategorie: pád, číslo, rod a vzor.


Pohádka o kachněti

Pád:6. pád
Číslo:jednotné číslo
Rod:střední
Vzor:kuře


v knihách

Pád:6. pád
Číslo:množné číslo
Rod:ženský
Vzor:žena


k tabuli

Pád:3. pád
Číslo:jednotné číslo
Rod:ženský
Vzor:růže

Řeš úlohy