Učitelia a rodičia

Veľké začiatočné písmeno píšeme:

  1. na začiatku vlastných mien,
  2. na začiatku viet,
  3. v niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania,
  4. niekedy v poézii na začiatku veršov,
  5. na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov,
  6. na znak úcty.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Urči začiatočné písmeno pre každé slovo. Kde sa píše malé a kde veľké písmeno?

Ukážka úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

K/kamarátka P/petra N/nováková M/má P/psa M/menom P/punťa.

Riešenie úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

Kamarátka Petra Nováková má psa menom Punťa.

Rieš úlohy