Učitelé a rodiče

V českém jazyce se skupina pje nepoužívá. Všechna slova se píší s .

Jak řešit úlohu:

Doplň pě, pje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň pje, kam správně patří:

?kně,

dos?lý,

vy?tí všech sil,

s?šný vlak,

z?vník,

ú?nlivá prosba,

mořská ?na,

z?tný chod,

?nkava,

chodit ?šky,

potá?č,

z?vačka,

?tiboj,

?st,

ú?t,

?tka

Řešení úlohy

Doplň pje, kam správně patří:

pěkně, dospělý, vypětí všech sil, spěšný vlak, zpěvník, úpěnlivá prosba, mořská pěna, zpětný chod, pěnkava, chodit pěšky, potápěč, zpěvačka, pětiboj, pěst, úpět, pětka

Řeš úlohy