Učitelé a rodiče

V českém jazyce se skupina pje nepoužívá. Všechna slova se píší s .

Jak řešit úlohu:

Doplň pě, pje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň pje, kam správně patří:

?tiboj,

mořská ?na,

z?vačka,

o?radlo,

pře?tí v elektrické síti,

chodit ?šky,

potá?č,

v příko?,

vz?rač,

?stovat kukuřici,

?kně,

ú?t,

sevřené ?sti,

dos?lý,

z?v,

ú?nlivá prosba

Řešení úlohy

Doplň pje, kam správně patří:

pětiboj, mořská pěna, zpěvačka, opěradlo, přepětí v elektrické síti, chodit pěšky, potápěč, v příkopě, vzpěrač, pěstovat kukuřici, pěkně, úpět, sevřené pěsti, dospělý, zpěv, úpěnlivá prosba

Řeš úlohy