Učitelia a rodičia

Veľké začiatočné písmeno píšeme:

  1. na začiatku vlastných mien,
  2. na začiatku viet,
  3. v niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania,
  4. niekedy v poézii na začiatku veršov,
  5. na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov,
  6. na znak úcty.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Urči začiatočné písmeno pre každé slovo. Kde sa píše malé a kde veľké písmeno?

Ukážka úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

P/páčia S/sa M/mi P/pesničky Z/zdeňka S/svěráka A/a J/jaroslava U/uhlíře.

Riešenie úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

Páčia sa mi pesničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Rieš úlohy